Kosten

Contributie

De totstandkoming van Nei Naoberschap is mede te danken aan een startsubsidie van Provincie en Gemeente. Daarom kan de contributie bescheiden blijven. Deze bedraagt € 7,50 per jaar voor het eerste gezinslid en € 2,50 per jaar voor de overige gezinsleden gezamenlijk.
De contributie zal bij voorkeur via een machtiging worden geïnd.
 

Verdere kosten verbonden aan deze hulp

Alleen door vrijwilligers gemaakte onkosten worden door de hulpvrager vergoed, zoals een kilometervergoeding voor hulp bij vervoer. De te betalen bedragen worden door het bestuur van Nei Naoberschap vastgesteld. De vrijwilligers stellen hun tijd gratis beschikbaar.